Verhalen 2013

Verhalenbundel van Biesbosch.net


Adempauze


31 december 2013

Het is oudejaarsdag 2013. Een nieuw jaar staat te popelen om te beginnen. Han en ik echter nog niet. Wij hebben onszelf vanaf Kerstavond tot 6 januari zo'n beetje vakantie gegund. Met het organiseren van de Kerstviering Amaliahoeve is al onze energie verbruikt. Alhoewel een evenement van die grootte ontzettend leuk is om te regelen, vreet het ook tijd en energie. Zaken die we overigens beiden in overvloed aanwezig hebben. Het eerste vooral in de wintermaanden, maar -zo hebben we gemerkt- ook het laatste niet tot in het oneindige.
Nadat we na weken van voorbereidingen op maandag 23 december samen met 140 gasten een zeer geslaagde Kerstviering Amaliahoeve bijgewoond hadden en op dinsdag alle kerstboodschappen in huis gehaald hadden, ging 's avonds bij ons het lichtje uit. 

We waren op. Vandaar het verstandige besluit om maar even een adempauze in te lassen. In januari beginnen we namelijk weer met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We werken overigens tijdens onze 'vakantie' wel allerlei zaken gewoon af. Nog snel een artikeltje schrijven voor de weekkrant over het succesvol verlopen van de kerstviering, allerlei bedankjes schrijven voor de mensen die belangeloos meegewerkt hebben, de ruim 400 (door verschillende mensen) gemaakte foto's van de kerstviering rubriceren, enz. Maar voor ons voelt dat aan als vakantie. We hoeven niet door weer en wind in een roeiboot naar de Amaliahoeve, we hoeven ons geen zorgen te maken over het deelnemersaantal. Nee, lekker met een kop koffie wat fröbelen achter het toetsenbord. 

Dus ook tijd voor het schrijven van enkele verhatitlejes in de rubriek Om te lezen. Dat is er in 2013 te weinig van gekomen. Er zijn wel enkele zakelijke artikelen op de website geplaatst, maar helaas geen lekker-lees-weg-stukjes. Nou, op de valreep is het dan toch gelukt. Misschien dan toch een goed voornemen voor 2014?

____________________________________________


Hopelijk schittert Biesbosch.net binnenkort op Omroep Drimmelen


27 september 2013


Een bescheiden optreden, maar ergens moet natuurlijk de televisiecarrière beginnen.  
We stapten binnen bij Koffiepunt in Made voor alweer een netwerkbijeenkomst van Open Coffee Drimmelen. Vandaag was een bijzondere bijeenkomst, want een presentatie over Social Media stond op de agenda. De filmploeg van Omroep Drimmelen was aanwezig en voordat je het weet, zit je zelf voor de camera om uit leggen waarom Open Coffee Drimmelen het bezoeken waard is. We zijn erg benieuwd hoeveel seconden er uitgezonden gaan worden van ons interviewtje van 1 minuut. 
Benieuwd naar de achtergrond van Open Coffee Drimmelen? Kijk op www.opencoffeedrimmelen.nl

____________________________________________


Bezoekers aan zet bij Beleef en Geef De Biesbosch Fonds
Biesbosch-ondernemers volgen het voorbeeld uit Lake District

30 april 2013


Donderdag 25 april 2013 werd in restaurant Weterings te Hank het officiële startsein gegeven voor het nieuwe fonds Beleef en Geef De Biesbosch. Tony van den Diepstraten (Drimmelen), Franska Weterings (Hank) en Marco Verdouw (Dordrecht) presenteerden vol trots de nieuwe stichting. Een mooi initiatief, dat helaas geboren werd uit noodzaak.

minder geld
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft steeds minder geld ter beschikking om allerlei voorzieningen in stand te houden. Een ontwikkeling, die waarschijnlijk op korte termijn weinig zichtbaar zal zijn voor gebruikers van het nationale park. De steigers waaraan elk weekend talloze boten liggen te recreëren, blijven immers nog wel een aantal jaren in goede staat. Voor de huidige wandelpaden en fietsroutes geldt hetzelfde. Dat er minder geld is voor het onderhouden van de huidige recreatieve voorzieningen en voor het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen, zal op lange termijn echter pijnlijk zichtbaar gaan worden. Om over een aantal jaren niet ineens geconfronteerd te worden met een achteruitgang in kwaliteit, is het zaak om nu al in te spelen op het steeds kleiner wordende budget van het Parkschap.

een kijkje in het noordwesten van Engeland
Het Lake District Tourism & Conversation Partnership is al sinds 1993 bezig met het ontwikkelen van wederzijds begrip en onderlinge samenwerking tussen toerisme en milieu. Deze organisatie, waarvan inmiddels 142 ondernemers deelnemer zijn, heeft tegenwoordig ‘visitor payback’ als hoofdactiviteit. Kort gezegd houdt deze term in, dat bezoekers van Lake District door de ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om een financiële bijdrage te geven aan het in stand houden van het gebied waar ze zojuist gerecreëerd hebben. Het gaat dan met name om goed beheer en behoud van landschap en erfgoed. Dat visitor payback een algemeen bekend en succesvol begrip is geworden in het plattelandstoerisme van Lake District is reden geweest voor ondernemers uit de omgeving van de Biesbosch om in september 2012 eens een kijkje te gaan nemen. Enthousiast keerden zij van het werkbezoek terug en 3 ondernemers gingen meteen met de opgedane kennis aan de slag.

visitor payback in Nederland
Of het begrip ‘visitor payback’ in Nederland ook zo’n succes gaat worden, is natuurlijk afwachten. Er zijn in ieder geval al 20 ondernemers die het wel zien zitten om deelnemer te worden van het Beleef en Geef de Biesbosch Fonds. Zij gaan de filosofie van het fonds uitdragen en zij innen ook de vrijwillige bijdragen door recreanten en toeristen. Die bijdrage kan op verschillende manieren gedaan worden. Via het Doneer(vogel)huisje, door iets extra’s te geven bij het afrekenen of door een storting op een speciaal daarvoor ingesteld bankrekeningnummer. Bij een aantal ondernemers zijn daarnaast knuffelbevers te koop, waarvan € 3,00 ten goede komt aan het fonds. Een vrijwillige bijdrage geven wordt gemakkelijker als er zekerheid is over een goede besteding van het geld. Vandaar dat het CBF keurmerk is aangevraagd. Het Centraal Bureau Fondsenwerving houdt toezicht op de jaarrekening en op de in- en uitgaven van het fonds. Een doorzichtige organisatie is de opzet en het CBF keurmerk draagt daar beslist aan bij.

projecten
Vier projecten zijn inmiddels aangedragen door de ondernemers die deelnemen aan het Beleef en Geef De Biesbosch Fonds. De komende tijd wordt er geld ingezameld voor de aanleg van drie kanoroutes, het schoonmaken van diverse strandjes in de Aakvlaai, het herstel van het wandelpad op de Deeneplaat en een natuurcursus voor mensen met een verstandelijke beperking (Samen De Natuur In). Afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen worden deze projecten in 2013 en 2014 gerealiseerd.

vele handen maken licht werk
Het Fonds Beleef en Geef De Biesbosch staat nog in de kinderschoenen, maar zal hopelijk net zo’n bekend begrip worden als de organisatie in Lake District. Door gezamenlijk het bestaan van het fonds uit te dragen, door projecten op niet al te lange termijn te realiseren en door nieuwe concrete projecten aan te dragen krijgt het fonds een daadkrachtige en slagvaardige uitstraling. Toeristen en recreanten zien dan met eigen ogen, dat hun gave zin heeft. De ondernemershanden zijn ineen geslagen. De voorwaarden om te kunnen doneren zijn gecreëerd. Nu zijn de bezoekers van Nationaal Park De Biesbosch aan zet. Voor meer informatie zie www.beleefengeef.nl

____________________________________________


Het Blauwe Vaantje


31 maart 2013


Op zoek naar een keurmerk voor rondvaartbedrijven, kwam ik op internet de term ‘de Blauwe Vlag’ tegen. Nieuwsgierig geworden, klikte ik op de website en begon te lezen. De Blauwe Vlag is een eco-label uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en jachthaven in meer dan 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw-Zeeland, Canada en het Caribische gebied. Niet echt op ons van toepassing, maar ik kwam op diezelfde site het Blauwe Vaantje tegen. Voor ons weer wel interessant.


Het Blauwe Vaantje is een milieukeurmerk voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Een doodnormale zaak vind ik, maar we zien helaas in de Biesbosch weleens ander gedrag. Onze actie op het Jantjespad -waarbij we op een middag 9 vuilniszakken afval, 8 jerrycans en 1 emmer geraapt hebben- laat ook al zien dat niet iedereen er zo over denkt. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Vandaar dat wij vanaf 2013 het Blauwe Vaantje voeren. Om zo uit te dragen, dat wij ons houden aan de ‘gouden’ gedragsregels die nodig zijn om een schoner en mooier vaargebied te krijgen. Er staan dertien gedragsregels vermeld op de website www.blauwevlag.nl/vaantje.


Het is overigens geen keurmerk waar een controlerende instantie achter zit. Bij dit keurmerk wordt uitgegaan van een kritische houding ten opzichte van het eigen gedrag en de bereidheid om dit gedrag aan te passen en uit te dragen. Alles ten behoeve van een schoner milieu.

____________________________________________


Zwerfvuil verdwenen


28 maart 2013


Gisteren was het zover. We gingen het Jantjespad ontdoen van zwerfvuil. Het idee was ontstaan tijdens onze eerste wandeltocht dit jaar op 10 maart. Een klein groepje Belgische gasten trotseerden die dag de koude voorjaarswind en wilden graag met gids door een natuurgebiedje wandelen. Aangezien er begin maart weinig groeit en bloeit, vtitle alles op wat er enigszins gekleurd uitziet. En er viel héél veel op. Het was gewoonweg schandalig zoveel plastic afval lag er. Dat moest anders. Vandaar ons idee om de handen uit de mouwen te steken.


Makkelijker gezegd, dan gedaan. Met twee paar handen uit de mouwen komen we natuurlijk een eind, maar waar laten we al dat afval. Gelukkig konden we dit vraagstuk met één simpel telefoontje opgelost krijgen. Er werd zelfs materiaal ter beschikking gesteld door Staatsbosbeheer. Zo togen wij donderdag met plastic afvalzakken, handafvalzakhouder en vuilknijper richting Jantjespad. Het was optimaal weer voor dit werk. Een lekker temperatuurtje, terwijl de grond nog hard was van de nachtvorst.


Enthousiast gingen we aan het werk. Han de ene kant van het pad en ik de andere kant. Alles wat niet thuishoorde in de natuur en waar we bij konden, werd verplaatst van de grond naar de blauwe zak. Een heel karwei, want soms moesten we diep het griend (wilgenbos) in.
Het resultaat van een middag zwerfvuil rapen was ronduit bedroevend. Negen blauwe vuilniszakken gevuld met afval van plastic, glas en blik. Daarnaast vonden we nog acht jerrycans en één emmer. Grotendeels afkomstig uit de Nieuwe Merwede, die met hoog water dit afval het gebied in loodst en het achterlaat als het water weer zakt. Eén groot lichtpunt van onze actie is het feit, dat al dit afval in ieder geval nooit meer in zee kan belanden.Op zee drijft een enorme hoeveelheid afval rond. In het noorden van de Grote of Stille Oceaan verzamelt dit afval zich tot een gebied ter grootte van ongeveer 34 keer Nederland. Onvoorstelbaar! Helaas, want daarom blijft er nog steeds zwerfafval bestaan. Dat ene blikje of dat ene plastic zakje is toch niet zo erg als het in het water vtitle? Daarom gaan wij mensen er niet achteraan om het op te vissen en dobbert het onze rivieren af richting zee. De kunststofarchipel, ook wel plastic soep of drijvende vuilnisbelt genoemd, is het eindstadium van al dit dobberende afval. Als het tenminste niet al eerder in talloze natuurgebieden achter is gebleven. 

Vanaf 2013 hebben wij het Jantjespad geadopteerd. Elk voorjaar gaan we daar voortaan het zwerfvuil te lijf. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar vele druppels zorgen ook voor afkoeling.

____________________________________________Talloze bedrijven in de gemeente Drimmelen zijn ‘Gastheer van De Biesbosch’


15 maart 2013


Wie inlogt op de website van het Nationaal Park De Biesbosch komt onder het kopje Gastheer van de Biesbosch een keur aan bedrijven tegen. Voor wie regelmatig in de dorpen en steden rond de Biesbosch vertoeft, staan er in dat rijtje veel bekende namen bij. Liefst 59 bedrijven mogen zich officieel gastheer noemen. Maar wie zijn dat allemaal en wat betekent zo’n gastheerschap nu eigenlijk? Het voert te ver door om alle 59 bedrijven te vermelden. Dit artikel beperkt zich tot de gastheren van de gemeente Drimmelen, de overige bedrijven zijn terug te vinden op www.np-debiesbosch.nl.

Als we een opsomming geven van de gastheren in onze gemeente, verdeeld per kerkdorp, kunnen we rustig stellen, dat de gemeente Drimmelen binnen de club van gastheren goed vertegenwoordigd is.

Drimmelen: Biesbosch Evenementen, Biesbosch Marina Drimmelen, Biesboschhoeve,
Café Restaurant ’t Voske, Café-Botenverhuur Diepstraten, Minicamping Oud Drimmelen,
Rondvaartbedrijf De Endenkooi, Rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw.
Lage Zwaluwe: Biesbosch Fluistertours B.V., Biesbosch.net, Biesbosch Rib Experience,
Café de Polderpub, De Theeplaats, De Witte Zwaan, Groene Camping in de polder,
Watersport Service Crezée.
Made: Best Western Hotel De Korenbeurs.
Terheijden: Cafetaria-Brasserie ’t Markkantje, Streekrestaurant Buitenlust.
Wagenberg: Bed and Breakfast d’Ouwe Grutter,
Groente en Fruit Johan en Caroline/Minicamping De Rooie Weel.

Maar liefst 21 bedrijven van de 59 in totaal zijn sinds 2010 gastheer geworden. We voelen ons binnen de gemeente duidelijk verbonden met de Biesbosch en dragen dat graag uit.

inhoud gastheerschap
Een bedrijf wordt natuurlijk niet zomaar gastheer. Een bedrijf moet er wel wat voor doen én blijven doen. Ook als er een formeel ondertekend certificaat in het bezit is, is het de bedoeling dat aan de relatie tussen de ondernemer en het nationaal park gewerkt blijft worden. Om gastheer te worden, heeft elke recreatieondernemer een aantal weken de cursus Gastheerschap Nationaal Park De Biesbosch gevolgd. Een cursus die aandacht besteedde aan de (ontstaans)geschiedenis en cultuurwaarden van het gebied, het begrip Nationaal Park, de natuurwaarden, het natuurbeheer en nieuwe ontwikkelingen binnen het park. Uiteraard ontbrak een excursie in het werkgebied niet. Vanaf het moment dat een bedrijf formeel gastheer is geworden, dient het zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond het nationaal park. Dit gebeurt door middel van het lezen van de nieuwsbrief en door minimaal één van de twee netwerkbijeenkomsten te bezoeken die jaarlijks georganiseerd worden. Gastheer zijn is dus niet vrijblijvend, er worden verschillende voorwaarden aan gesteld. Die voorwaarden zijn aangedragen door het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en in onderling overleg met de gastheren goedgekeurd. Naast verplichtingen zijn er gelukkig ook voordelen, ofwel verplichtingen voor het Parkschap. De gastheer krijgt bijvoorbeeld ondersteuning van het Parkschap op het gebied van public relations. Vermelding op de website van het nationaal park, tegen speciale tarieven en/of exclusief adverteren in diverse Parkschapproducten, gebruikmaking van foto’s van het Parkschap zijn enkele voorbeelden hiervan. 

overeenkomst
Al deze wederzijdse afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Gastheren. Maandag 11 maart 2013 hebben de eerste achtentwintig recreatieondernemers deze overeenkomst getekend, binnenkort volgt naar verwachting de rest. Een feestelijk gebeuren, omdat daarmee een belangrijke stap is gezet. Meer samenwerking tussen recreatieondernemers en het Parkschap zorgt namelijk voor een win-winsituatie. Er komt enerzijds meer lokaal draagvlak voor het Nationaal Park De Biesbosch, wat het natuurbeheer, de natuurontwikkeling en de natuurgerichte recreatie in het gebied ten goede komt. Anderzijds krijgen de ondernemers meer handvatten om het de gasten naar de zin te maken. Meer informatie over het gebied en de recreatieve mogelijkheden en meer aanbod van Nationaal Park gerelateerde producten voor de gasten (denk aan foldermateriaal) zorgen sneller voor een tevreden gast. Een tevreden gast is goed voor de recreatieondernemer én voor het nationaal park. 

duurzaamheid
Een belangrijk punt uit de samenwerkingsovereenkomst is de aandacht voor duurzaamheid. Het Parkschap wil duurzaam toerisme in de Biesbosch bevorderen en wil hierin graag met haar gastheren samenwerken. Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft elke gastheer aangegeven te streven naar meer verduurzaming van de onderneming. De Green Key of de Blauwe Vlag zijn bekende keurmerken ten aanzien van dit onderwerp. Diverse ondernemingen zijn inmiddels in het bezit van zo’n keurmerk. Elke twee jaar meldt de gastheer minimaal twee acties aan het Parkschap. Tenminste één van die acties heeft betrekking op verduurzaming van de bedrijfsvoering van de onderneming. Te denken vtitle bijvoorbeeld aan het aanbieden van informatie in braille, het meegeven van afvalzakjes aan gasten die in de natuur gaan recreëren, het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren en planten, het aanbieden van oplaadpunten voor fietsen, meer biologische gerechten/producten op de menukaart zetten of het schilderen met milieuvriendelijke verf.

ambassadeurs
Recreatieondernemers kennen vaak de mooiste plekjes in hun omgeving, weten veel over allerlei leuke activiteiten in de buurt en kunnen informatie geven over eet- en slaapgelegenheden. Al deze kennis delen zij graag met hun gasten. De recreatieondernemers zijn ambassadeurs voor hun omgeving. Gastheer zijn moet in het bloed van elke recreatieondernemer zitten. Vermelde recreatieondernemers zijn gastheren van Nationaal Park De Biesbosch. Zij zijn ambassadeurs van en voor het nationaal park. Bij deze gastheren stromen als het ware bloed en Biesboschwater door de aderen. Een gastheer is als zodanig herkenbaar door in zijn onderneming het gevelbordje en de vlag te gebruiken. Beide attributen kunnen in de onderneming fysiek zichtbaar zijn, maar ook gebruik op de website is bijvoorbeeld mogelijk.

Gastheer van Nationaal Park De Biesbosch, een titel om trots op te zijn.

____________________________________________