Afspraken

v.o.f. Biesbosch.net

De door u gereserveerde tochten zijn uitsluitend voor u en uw gezelschap. Er komen geen andere mensen bij.

  Betalingen

Bij iedere tocht staat de bijbehorende prijs vermeld.
(prijzen geldig tot 1 januari 2021)
Voor een overzicht van onze prijzen zie "prijs-opbouw"
De tochten kunt u contant afrekenen bij ons. Er is geen pinautomaat in de omgeving.
Er kan ook van tevoren per bank worden betaald.
Na ontvangst van de bevestiging van Biesbosch.net kunt u in dat geval de deelnamekosten overmaken
op bankrekeningnr. IBAN: NL26RABO 0138 6598 26 t.n.v. Biesbosch.net, onder vermelding van ' tochtnaam' + datum.


  Aansprakelijkheid

De V.O.F. Biesbosch.net is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan eigendommen en/of letsel van gasten tijdens deelname aan een activiteit van Biesbosch.net.


   Aan boord


Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen gratis mee.
Honden kunnen niet met ons mee.
Vóór onder de huik zijn geen zitplaatsen, dit is ons slaapgedeelte.
Op een regenachtige dag varen wij gewoon uit, neem desnoods een paraplu mee.
Wij hebben geen toilet aan boord, maar kunnen tijdens de vaartocht op verschillende plekken aan de wal voor een sanitaire stop op de natuurlijke manier.


   Vertrektijden

Tijdstip van vertrek voor de tochten is standaard om 10.00 uur of 13.00 uur, maar kan in veel gevallen voor u op maat worden aangepast.
In de lente en herfstmaanden passen we de vertrektijden samen met u aan, zodat we optimaal van de warmste uren gebruik kunnen maken.


   Wandelen

De plaats van een wandeling in het gebied gaat in overleg, afhankelijk van de weersomstandigheden, de waterstand en tijdens vaartochten de bezettingsgraad van de aanlegplaatsen. In de natuur kunnen voor sommige mensen lastige planten en insecten voorkomen. Denk in dat geval aan uw persoonlijke bescherming.

   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat
 vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.
 De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties
 om moeten gaan met persoonsgegevens.

 Persoonsgegevens die worden gebruikt
 Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven –telefonisch, per e-mail of
 via het contactformulier- in het kader van de door u gevraagde dienst.
 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
 - Uw voor- en achternaam
 - Uw telefoonnummer
 - Uw e-mailadres
 - Uw IP-adres

 Waarom Biesbosch.net gegevens nodig heeft
 Wij gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor de verdere afhandeling van de door u gevraagde dienst.

 Hoe lang bewaart Biesbosch.net de gegevens
 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar.
 Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 Wilt u uw persoonsgegevens eerder verwijderd hebben dan de door ons gestelde termijnen, dan kunt u
 dit kenbaar maken via info@biesbosch.net.

 Delen met anderen
 Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
 met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Beveiligen
 Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
 onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 Biesbosch.net is een klein bedrijf (VOF) met twee vennoten.
 Beide vennoten hebben onbeperkt toegang tot alle gegevens, die gegenereerd en bewaard worden op een
 externe harde schijf.
 Om toegang tot onze computers te krijgen is een wachtwoord verplicht.
 De website van Biesbosch.net maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
 persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
 meer informatie wenst over de beveiliging van door Biesbosch.net verzamelde persoonsgegevens, neem dan
 contact op met Biesbosch.net via info@biesbosch.net.  

 
Biesbosch.net is als volgt te bereiken:

 Postadres:          Dorpsstraat 18
 Vestigingsadres:  Dorpsstraat 18 4926CR Lage Zwaluwe
 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20139994
 Telefoon:            06 44472726
 E-mailadres:       info@biesbosch.net